CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา สุพรรณบุรี (ด่วนมาก)

สมัครงาน งานว่าง CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา สุพรรณบุรี (ด่วนมาก)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) – จังหวัดสุพรรณบุรี – ่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา สุพรรณบุรี (ด่วนมาก) 1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อัตรา : 10 อัตรา เงินเดือน : 320 บาท/วัน สวัสดิการ : สำหรับพนักงานประจำ – กอ…งทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน – คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย/หญิง 2. 2.อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี 3. 3.วุฒิ ม.3. ขึ้นไป 4. 4.มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร 5. 5.มีใจรักงานขายและบริการ 6. 6.มีปฎิภาณไวพริบในการปฎิบัติงาน 7. 7.สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ หมายเหตุ : สวัสดิการ 1. ค่าคอมมิสชั่น 2. พักร้อน 3. โบนัส สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี จังหวัด…

22 April 2018 | 4:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments