DHL E-commerce : รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Depot assistance supervisor 1 ตำแหน่ง ประจำจังหวัดพะเยา

สมัครงาน งานว่าง DHL E-commerce : รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Depot assistance supervisor 1 ตำแหน่ง ประจำจังหวัดพะเยา

DHL E-commerce – จังหวัดพะเยา – ับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพะเยา และสามารถฝึกงานที่จังหวัดเชียงรายได้ เมื่อผ่านการทดลองงาน จะต้องไปทำงานประจำอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการฝึกงานในจังหวัดเชียงราย ระยะเวลา 3-4 เดือน – หากมีประสบการณ์ด้านการขนส่ง และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ หลังจากผ่านการทดลองงาน จะได้รับการโปรโมตเป็น depot assistance supervisor และเริ่มงานที่จังหวัดพะเยา โดยมีสวัสดิการพนักงานดังนี้ – เงินเดือน…ตำแหน่งงาน : Depot assistance supervisor 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ – เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี – วุฒิการศึกษา ปริญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า – ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีในสายงานการขนส่ง คลังสินค้า หรือ โลจิสติกส์ – สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office **Excel** ได้ในระดับดี – มีจิตบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนะคติที่ดี – สามารถขับขี่รถยนต์ และใบอนุญาติข…

26 April 2018 | 10:54 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments