Direct Sales Staff (ขายซิม) (จ.นครราชสีมา,จ.ขอนแก่น,จ.อุดรธานี,จ.อุบลราชธานี)

งาน หางาน Direct Sales Staff (ขายซิม) (จ.นครราชสีมา,จ.ขอนแก่น,จ.อุดรธานี,จ.อุบลราชธานี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ดือน 10,000 – 20,000 ฿ จำนวนรับ 5 อัตรา ลักษณะงาน เดินท่อ ติดตั้งงานระบบ ปั๊ม กรอง และระบบตู้ควบคุมสระว่ายน้ำ ควบคู่กันกับชุดก่อสร้างสระว่ายน้ำ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : อุดรธานี 354. เงินเดือน 15,000 – 20,000 ฿ จำนวนรับ 2 อัตรา ลักษณะงาน งานออกแบบ คำนวณโครงสร้างสระว่ายน้ำ / ตรวจสอบงานก่อสร้าง 25 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : อุดรธานี 355. เงินเดือน 9,000 – 14,000 ฿ จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน งานประจำ สำนักงานใหญ่ ที่ต้องทำบัญชีคุมสาขา ทั่วประเทศ เรามีสาขา ถึง 10 สาขา ในการจัดจ…ำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : อุดรธานี 356. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 2 อัตรา ลักษณะงาน ออกไปติดต่อลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : นครราชสีมา 357. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 1 อัตรา ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น 25 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : นครราชสีมา 358. เงินเดือน 10,000 – 13,000 ฿ จำ…

24 February 2017 | 11:56 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments