HR / ธุรการ ด่วน พัทยา หนองปลาไหล

งาน งานใหม่ HR / ธุรการ ด่วน พัทยา หนองปลาไหล

ตำบลหนองปลาไหล, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ตำแหน่งHR / ธุรการ วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ป.ตรี อายุ25 – 35 ปี เพศชาย / หญิง คุณสมบัติ1. มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต และ MS offiice โปรแกรมทำเงินเดือน 2. ความรู้ด้าน Workpermit และต่อวีซ่า 3. มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม 4. มีประสบการงานด้านเอกสาร หรือ งานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน10,000 – 15,000 / เดือน เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต…้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร…

26 April 2017 | 1:41 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments