MEDICAREรับสมัครแพทย์ Full time และPart time สำหรับสาขาที่มีห้องผ่าต

สมัครงาน หางาน MEDICAREรับสมัครแพทย์ Full time และPart time สำหรับสาขาที่มีห้องผ่าต

ไทย – MEDICAREรับสมัครแพทย์ Full time และPart time สำหรับสาขาที่มีห้องผ่าตัด MEDICARE Clinic เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาด้วยความต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้ที่ มาใช้บริการ ด้วยหลักการแพทย์ เรามองเห็นว่าการให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ก็ต้องมีแพทย์ ที่มีความรู้ความ สามารถ และมีความมุ่งมั่นในการดูแล และใจให้บริการ เราก่อตั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ จนกว่าปัจจุบัน กว่า ๒๐ ปี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร แพทย์ Full time GP แพทย์ Part time ENT / Plastic / Skin กรุงเทพมหาคร หลายอัตรา – ทุกตำแหน่งห…์ บริษัท – อบรมการดูแลผิว และการรักษา โดยทีมงาน และหลักสูตรการฉีต filler, botulinum toxin, thread lift, laser และ basic skin – บริหารองค์กร เจ้าของซึ่งเป็นแพทย์ ทีมงานแพทย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับน้องๆแพทย์ – ยา และแครื่องมือแพทย์ ได้มาตรฐาน – บริหารงานแบบแพทย์ การตลาดเป็นเรื่องรอง มุ่งประโยชน์สูงสุด แก่คนไข้ ที่มารับการรักษา และการทำงานของแพทย์ที่มีความสุข…

7 May 2018 | 10:56 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments