MEDICARE CLINIC ด่วน รับสมัครแพทย์ Fulltime สุรินทร์/ภูเก็ต/โคราช

รับสมัครงาน หางานใหม่ MEDICARE CLINIC ด่วน รับสมัครแพทย์ Fulltime สุรินทร์/ภูเก็ต/โคราช

ตำบลโคราช, อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดสุรินทร์ – MEDICARE Clinic รับสมัครแพทย์ Full time ประจำสาขา Part time สำหรับสาขาที่มีห้องผ่าตัด MEDICARE Clinic เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาด้วยความต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้ที่ มาใช้บริการ ด้วยหลักการแพทย์ เรามองเห็นว่าการให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ก็ต้องมีแพทย์ ที่มีความรู้ความ สามารถ และมีความมุ่งมั่นในการดูแล และใจให้บริการ เราก่อตั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ จนกว่าปัจจุบัน กว่า ๒๐ ปี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร แพทย์ Full time GP อุบลราชธานี, สุรินทร์, ภุเก็ต, โคราช และกรุงเทพมหานคร หลายอัตร…ิษัท – อบรมการดูแลผิว และการรักษา โดยทีมงาน และหลักสูตรการฉีต filler, botulinum toxin, thread lift, laser และ basic skin – บริหารองค์กร เจ้าของซึ่งเป็นแพทย์ ทีมงานแพทย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับน้องๆแพทย์ – ยา และแครื่องมือแพทย์ ได้มาตรฐาน – บริหารงานแบบแพทย์ การตลาดเป็นเรื่องรอง มุ่งประโยชน์สูงสุด แก่คนไข้ ที่มารับการรักษา และการทำงานของแพทย์ที่มีความสุข…

30 April 2017 | 10:59 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments