N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ >>>> หลายอัตรา

รับสมัครงาน งานใหม่ N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ >>>> หลายอัตรา

กรุงเทพฯ – N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำนวน 2 อัตรา ประจำคลินิค จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร (Part – Time) เต็มเวลา จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย จำนวน 2 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย – ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผล – ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งา…น – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ – ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านห้องปฏิบัติการ – มีใบประกอบโรคศิลป – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ – เงินเดือน – ค่าใบประกอบวิชาชีพ – โบนัสประจำปีตามผลงาน – ประกันสุขภาพ – ประกันสังคม – ปรับเงินเดือนประจำปี – ค่าทำงานล่วงเวลา – วันหยุดพักผ…

13 August 2018 | 4:06 am งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments