N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

งาน ค้นหางาน N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ – N Health ในเครือ รพ.กรุงเทพ เปิดรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ดังนี้ MT – Clinical lab จำนวน 8 อัตรา MT – Bio molecular lab จำนวน 1 อัตรา MT – Specimen management จำนวน 1 อัตรา MT – Part time จำนวน 2 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย – ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผล – ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน แล…ะภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ – ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ด้านห้องปฏิบัติการ – มีใบประกอบวิชาชีพ – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ – โบนัสประจำปีตามผลงาน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพกลุ่ม – ประกันสังคม – ค่าทำงานล่วงเวลา – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันหยุดตามประเพณี – ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Bangkok…

22 August 2018 | 5:11 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments