Net Programmer

รับสมัครงาน งานใหม่ Net Programmer

จังหวัดนนทบุรี – บริษัท ไทยสมาร์ท จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุก ประเภทตามความต้องการของลูกค้า เรามีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมกับผลิตงานที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ จนเป็นที่รู้จักภายในระยะเวลาอันสั้น วันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก บริษัทตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจยิ่ง ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม ข้อสงสัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตล…ลประกอบการของบริษัท) – เบี้ยขยัน – วันหยุดประจำปี – ประกันสังคม – อบรม/สัมมนา – มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ – ได้รับความรักและความใส่ใจประหนึ่งพี่น้องท้องเดียวกัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.สามารถเขียนโปรแกรมได้มากกว่า 1 ภาษาต่อไปนี้ VB6 / VB.NET / C#.NET / ASP.NET / PHP / ASP 2.สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลมากกว่า 1 อย่าง ต่อไปนี้ MySQL / MSSQLServer / MSAccess / Oracle 3.เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นเขียนโปรแกรมได้ เข้าใจ Algorithm 4.เท…

9 December 2016 | 8:47 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments