PC.vivo ประจำห้างสรรพค้าชั้นนำ จ.ลำพูน

รับสมัครงาน หางาน PC.vivo ประจำห้างสรรพค้าชั้นนำ จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูน – แนะนำเชียร์ขายสินค้า ,เช็คสต็อค ,สรุปยอดขาข สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ชุดพนักงาน เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความรู้พื้นฐานเกียวกับสมาร์ทโฟนเบื้องต้น 2. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 3. มีทัศนคติที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี 4. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบการแข่งขัน 5. มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏ…

30 July 2018 | 10:06 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments