PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประชาชื่น

งาน ค้นหางาน PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประชาชื่น

พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส – กรุงเทพฯ – รับสมัครด่วน ! พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหน่วยงาน : ลุมพินีวิลล์-ประชาชื่น (LPN) ใกล้ : ถนนประชาชื่น , ประชานิเวศน์1 เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ค่าแรง 465 บาท/วัน 12 ชม. ค่ากะ 35 บาท/วัน เวลางาน 07.00-19.00 น. 19.00-07.00 น. – วันหยุด , นักขัตฤกษ์จ่าย 2 แรง – วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน – ประกันชีวิตให้คุ้มครองทุกกรณี วงเงิน 100,000 – 320,000 บาท – เงินช่วยเหลือ (เบิกล่วงหน้าไม่มีดอกเบี้ย) – เงินช่วยเหลือกรณีที่พักอาศัยเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 10,000 บาท – ทุนการศึกษ…าบุตร – ไม่หักเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนหรือหลังทำงาน (ยกเว้นค่าชุดพนักงานหักสิ้นเดือน : หาร 4 เดือน ) – และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อสมัครงาน 083 1096114 คมศักดิ์ 087 9006216 ณัชพล Facebook https://www.facebook.com/RecruitPCS Website https://www.pcs.co.th บริการด้านความปลอดภัยและความสะอาดแบบครบวงจร…

25 April 2017 | 7:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments