R&D Supervisor_ประจำโรงงานเทพารักษ์ , ประจำโรงงานปราจีนบุรี

รับสมัครงาน กำลังหางาน R&D Supervisor_ประจำโรงงานเทพารักษ์ , ประจำโรงงานปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี – ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – มมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง) ตำแหน่ง : R&D Supervisor_ประจำโรงงานเทพารักษ์ , ประจำโรงงานปราจีนบุรี รายละเอียดของงาน – สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาในขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ สินค้าเก่า – วางแผน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริษัทฯ – ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น – ทำตัวอย่างสำหรับทดสอบ ทดลอง ผลิตภัณฑ์ – จัดเตรียม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า – ทดสอบคุณสมบัติ ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ – ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยว…าผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจอาหารแช่แข็ง, ธุรกิจอาหาร มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบ GMP, HACCP, BRC, ISO มีความคิดสร้างสรรค์, ชอบคิดค้น ทดสอบ ทดลอง, คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, มีความละเอียดรอบคอบ, มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักและชอบการทำและการปรุงอาหาร สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 2 ตำแหน่ง ประจำโรงงานเทพารักษ์ 1 ตำแหน่ง ประจำโรงงานปราจีนบุรี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณบุปผา / คุณวรรัตน์ โทร : 02-385-3038 ต่อ 420 / 430, 081-843-4734, 098…

31 May 2018 | 10:56 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

Comments