Sales Executive Hotel

สมัครงาน กำลังหางาน Sales Executive Hotel

กรุงเทพฯ – ำหนด – ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป – วุฒิปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ ด้านการขายห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยง,จัดสัมมนาจะพิจารณา เป็นพิเศษ – ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี – มียานพาหนะเป็นของตัวเอง Job Details รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอโรงแรม – จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย – ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า – บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก…้ไขปัญหาแก่ลูกค้า – รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ Welfare สวัสดิการ สวัสดิการประกันสังคม อาหารทาน 1 มือ ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยงจูงใจ ค่าล่วงเวลา(OT), บ้านพักพนักงาน, อื่น ๆ Contact ข้อมูลติดต่อ HR (้็HR Manager) 666 ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 กรุงเทพ เว็บไซต์ : metropointbangkok.com อีเมล์ : เบอร์โทรศัพท์ :…

28 April 2018 | 7:39 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments