Sales Rep./Automotive/ดูแลลูกค้าร้านอะไหล่ยนต์/พื้นที่ จ.กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-นนทบุรี-ปทุมธานี

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Rep./Automotive/ดูแลลูกค้าร้านอะไหล่ยนต์/พื้นที่ จ.กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-นนทบุรี-ปทุมธานี

บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด – ลาดกระบัง, ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ – ้าในอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย Sales Rep./Automotive/ดูแลลูกค้าร้านอะไหล่ยนต์/พื้นที่ จ.กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-นนทบุรี-ปทุมธานี 1.ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านอะไหล่ ในพื้นที่ดังกล่าว 2.ดูเเลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 3.ทำงานตามนโยบายของบริษัทฯ 4.ทำรายงานส่งหัวน้างานเป็นประจำทุกวัน 5.ออกพบลูกค้าอยู่เสมอ ๆ อัตรา : 2 เงินเดือน : 15,500+ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อม+คอมมิชชั่น+โบนัสเป้าขาย+โบนัสขยายร้านค้าใหม่ สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการสังคม ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี ประกันช…บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวือร์ท(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 เนันอุตสาหกรรมรถยนต์ การบำรุงรักษา,อุปกรณ์ช่างและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เรามีหลากหลายวัสดุซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์เคมีบำรุงรักษารถยนต์ทุกชิ้นส่วนและเครื่องมือลม หลังจากยี่สิบปีของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เวือร์ท(ประเทศไทย)ได้มีการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานยนต์ไทย กว่า 10,000 ลูกค้ามืออาชีพทั่วประเทศพึ่งพาสินค้าที่มีคุณภาพและบริการของเราตั้งแต่ต้นปี 2553 เรา ให้บริการลูกค…

27 April 2018 | 11:16 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments