Sales Supervisor (ดูแลทีม Direct Sales) ประจำ เขตธนบุรี, จ.สมุทรปราการ

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Supervisor (ดูแลทีม Direct Sales) ประจำ เขตธนบุรี, จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ – ธนบุรี, กรุงเทพฯ – – ประกันอุบัติเหตุ – ลาพักร้อน 10 วันต่อปี – สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : Sales Supervisor (ดูแลทีม Direct Sales) ประจำ เขตธนบุรี, จ.สมุทรปราการ รายละเอียดของงาน กำกับ ดูแล และควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่ (Zone) หรือ จังหวัด(Province) เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางการขายสำคัญ ๆ ได้แก่ Direct Sales, Wholesale และ Dealer – กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด รว…มที่กำหนด และนำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง – สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่งขัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายในจัง พื้นที่ปฏิบัติงาน : จ. สมุทรปราการ *** location Bangna Tower : https://www.google.co.th/maps/place/BANGNA+TOWERS/@13.6576043,100.6592897,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbangna+tower!3m4!1s0x0:0xb4ff94d84a9fa03b!8m2!3d13.6597591!4d100…

27 April 2018 | 10:43 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments