Site Engineer Selection Day 1 ก.ย. 2561

งาน งานใหม่ Site Engineer Selection Day 1 ก.ย. 2561

AP (Thailand) Public Company Limited – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – ีวิต/ประกันอุบัติเหตุ – โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง) – สิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย – อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิป. ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (สามารถสอบกว. โยธาได้) 3. มีประสบการณ์บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี 4. สามารถโยกย้ายที่พักและเดินทางทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ 5. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันธรรมดา) 6. หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพ…ิเศษ 7. มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามโครงการเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : 1. สมัครงานผ่าน 2. สมัครงานผ่าน JobTH.com 3. สมัครงานผ่าน AP Email: [email protected] 4. สมัครงานด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์) เวลา 9.00 – 15.00 น. AP (Thailand) Public Company Limited เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กร…

12 August 2018 | 1:24 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments