Technical Support (ขอนแก่น/พิษณุโลก)

งาน กำลังหางาน Technical Support (ขอนแก่น/พิษณุโลก)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด – มคำแหง Technical Support (ขอนแก่น/พิษณุโลก) ประกอบ บำรุงรักษา ซ่อมอุปกรณ์ไอที PC Set, Server, Window SWอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัทจำหน่าย พร้อมทั้งการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบและ On site service บริษัทลูกค้าตาม Request จัดซื้อ Spare parts จาก suppliers ทั้งในและต่างประเทศ อัตรา : 2 เงินเดือน : – สวัสดิการ : 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. โบนัส 3. ประกันสังคม , ประกันสุขภาพกลุ่ม , ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม * 5. ทุนการศึกษาบุตร * 6. วันหยุดประเพณี วันหยุดพักร้อน 7. ยูนิฟอร์ม…บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง,ซอฟท์แวร์,ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 800,000,000 บาท มีรายได้รวมจากการขายและการบริการ กว่า 21,515 ล้านบาทในปี 2015 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับทีมงานของเรากว่า 700 ท่าน ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หล…

28 April 2018 | 3:13 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments